Kodowanie i hierarchia cystern do przewozu materiałów niebezpiecznych

Kod cysterny składa się z 4 zanków.

Pierwszy z nich oznacza typ cysterny ADR i informuje, czy można w niej przewiźć gaz czy materiał stały lub ciekły.

Poniższa tabela zawiera wyjaśnienie znaków, które składają się na ten czterocyfrowy kod.

Cysterny do przewozu gazów

OpisKod cysterny
1Typ cysterny, pojazdu baterii lub MEGCC – gazy sprężoone
P – gazy skroplone/ rozpuszczone
R – gazy sprężone schłodzone
2Informacje o ciśnieniu obliczeniowymX – wartość minimalnego odpowiedniego ciśnienia próbnego zgodnego
z tabelą pod 4.3.3.2.5
22 – wartość minimalnego ciśnienia obliczonego w barach
3Rozmieszczenie i ilość otworówB – cysterna z dolnymi otworami do napełniania i rozładunku
z 3 zamknięciami albo pojazd bateria lub MEGC z otworami poniżej
powierzchni materiału ciekłego lub do gazów sprężonych
C – cysterna z górnymi otworami do napełniania i rozładunku i z 3
zamknięciam, tylko z otworami wyczystkowymi poniżej powierzchni
cieczy
D – cysterna z górnymi otworami do napełniania i rozładunku z 3
zamknięciami albo pojazd bateria lub MEGC z otworami poniżej
powierzchni cieczy
4Zawory/ urządzenia bezpieczństwaN – cysterna, pojazd bateria lub MEGC z otworami
bezpieczeństwa zgodnie z 6.8.3.2.9 lub 6.8.3.2.10, które nie są
zamknięte hermetycznie
H – cysterna, pojazd bateria lub MEGC, które są zamknięte
hermetycznie

Cysterny do przewozu towarów klas 3-9

OpisKod cysterny
1Typ cysternyS – cysterna do przewozu materiałów stałych (granulaty, sypkie)
L – cysterna do przewozu materiałów ciekłych
2Informacje o ciśnieniu obliczeniowymG – minimalne ciśnienie obliczeniowe zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach
1,5; 2,65; 4; 10 ;15; 21 – minimalne ciśnienie obliczeniowe
3Rozmieszczenie i ilość otworówA – cysterna z dolnymi otworami do napełniania lub rozładunku z 2
zamknięciami
B – cysterna z dolnymi otworami do napełniania lub rozładunku z 3
zamknięciami
C – cysterna z górnymi otworami do napełniania i rozładunku, tylko
z otworami wyczystkowymi poniżej powierzchni materiału
ciekłego
D – cysterna z górnymi otworami do napełniania i rozładunku bez
otworów poniżej powierzchni materiału ciekłego
4Zawory/ urządzenia bezpieczństwaV – cysterna z urządzeniem oddechowym, ale bez urządzenia
zabezpieczającego przed rozprzestrzenianiem się płomienia lub
cysterna nieodporna na ciśnienie wybuchu
F – cysterna z urządzeniem oddechowym, wyposażonym
w urządzenie zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się
płomienia lub cysterna odporna na ciśnienie wybuchu
N – cysterna bez urządzenia oddechowego, nie jest zamknięta
hermetycznie
H – cysterna zamknięta hermetycznie