Kodowanie i hierarchia cystern

CzęśćOpisKod cysterny
1Typ cysterny, pojazdu baterii lub MEGCC – gazy sprężoone
P – gazy skroplone/ rozpuszczone
R – gazy sprężone schłodzone
2Informacje o ciśnieniu obliczeniowymX – wartość minimalnego odpowiedniego ciśnienia próbnego zgodnego z tabelą pod 4.3.3.2.5
22 – wartość minimalnego ciśnienia obliczonego w barach
3Rozmieszczenie i ilość otworówB – cysterna z dolnymi otworami do napełniania i rozładunku z 3 zamknięciami albo pojazd bateria lub MEGC z otworami poniżej powierzchni materiału ciekłego lub do gazów sprężonych
C – cysterna z górnymi otworami do napełniania i rozładunku i z 3 zamknięciam, tylko z otworami wyczystkowymi poniżej powierzchni cieczy
D – cysterna z górnymi otworami do napełniania i rozładunku z 3 zamknięciami albo pojazd bateria lub MEGC z otworami poniżej powierzchni cieczy
4Zawory/ urządzenia bezpieczństwaN – cysterna, pojazd bateria lub MEGC z otworami bezpieczeństwa zgodnie z 6.8.3.2.9 lub 6.8.3.2.10, które nie są zamknięte hermetycznie
H – cysterna, pojazd bateria lub MEGC, które są zamknięte hermetycznie
Cysterny dla gazów – klasa 2